Kohl's Department Stores in Trexlertown

Kohl's Trexler Mall
6900 Hamilton Blvd
Trexlertown, PA 18087
(610) 336-7451
Mon: 9:00 am - 10:00 pm
Tue: 9:00 am - 10:00 pm
Wed: 9:00 am - 10:00 pm
Thu: 9:00 am - 10:00 pm
Fri: 9:00 am - 11:00 pm
Sat: 8:00 am - 11:00 pm
Sun: 9:00 am - 9:00 pm
Search Near You

+Get to Know Your Trexlertown, PA Kohl's!


Store features:
  • BOPUS
  • Wifi Enabled