Kohl's Department Stores in Oak Creek

Find Kohl's Department Stores in Oak Creek

Oak Creek WI Kohl's Department Stores Kohl's Oak Creek
9035 S Howell Ave
Oak Creek, WI 53154
(414) 764-7200
Store Info | Directions